Przedstawiciel firmy

Marek Porada - w?a?ciciel firmy
e - mail marekporada@op.pl
tel. 693 980 404


Adres siedziby:
ul. ?wirki i Wigury 6
42 - 600 Tarnowskie Góry
tel./fax 32 285 12 95

www.pormar.gratka.pl

www.pormar.pl

Biuro czynne:
od poniedzia?ku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00, w pi?tek w godzinach od 7.00 do 15.00

 

mapa